Tag: เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม

การอ่านหนังสือ ไม่เพียงช่วยให้เรารู้มากเท่านั้น แต่ยังทำให้สติปัญญาดีขึ้น ไหวพริบเฉียบคมขึ้น เป็นการกระตุ้นสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย สมองของมนุษย์มีการพัฒนาตลอดชีวิต เราสามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาอารมณ์ สังคม 3 ข้อ เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่ช่วยให้จำเนื้อหาของหนังสือได้ไม่ลืม เมื่อรับข้อมูลเข้าสู่สมองแล้ว ต้องทำการส่งข้อมูลออกให้ได้ 3-4 ครั้งภายใน 7-10 วัน วิธีการส่งข้อมูลออก:…Read More »