Tag: หนังสือเด็กเอเชีย

ทีเค พาร์ค ผนึก ไทยอิบบี้ จัดเวทีประชุมสภาหนังสือเด็กเอเชีย-โอเชียเนีย นำ 23

ทีเค พาร์ค ผนึก ไทยอิบบี้ จัดเวทีประชุมสภาหนังสือเด็กเอเชีย-โอเชียเนีย นำ 23 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหนังสือเด็กและมิติการอ่านในยุคดิจิทัล โลกยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมากมาย รวมไปถึงหนังสือเด็กsbobet-center.net ซึ่งปัจจุบันกลายร่างเข้าไปอยู่ในมือถือ คอมพิวเตอร์ และแทบเล็ตอย่างรวดเร็ว การอ่านมีความหมายแค่ไหนในยุคดิจิทัลนัยยะของการอ่านเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เทรนด์การอ่านและการรู้หนังสือของเด็กในยุคสมัยใหม่เป็นอย่างไร หนังสือเด็กในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไรและควรใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็ก เพื่อหาคำตอบนี้…สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก…Read More »