Tag: หนังสือที่ดี

หนังสือที่ดีคือหนังสือที่เข้าใจยาก มันคงไม่ดีถ้ามันไม่ยาก

ทักษะอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อตรวจสอบคือการอ่านแบบผิวเผิน เวลาที่เราอ่านหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ มันจะทำให้เราต้องหยุดทำความเข้าใจคำที่เราไม่คุ้นเคย ทำให้เราต้องเปิดพจนานุกรม หรือทำให้เราต้องไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเพื่อทำความเข้าใจ การที่เราต้องหยุดมันจะทำให้เราอ่านได้ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เราเสียสมาธิได้ จนอาจจะทำให้เราต้องวางหนังสือเล่มนั้นไปเลย สิ่งที่เราควรทำคือ ถึงแม้จะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจ แต่ก็ให้เราอ่านผ่านๆ ไปก่อน อ่านให้จบให้เข้าใจภาพรวมของทั้งเล่ม หลังจากนั้นเราค่อยกลับไปอ่านให้ละเอียดอีกรอบ ซึ่งมันจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น การอ่านเพื่อตรวจสอบเป็นเทคนิคการอ่านที่ช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร sbobet-center.netเป็นหนังสือประเภทอะไร ทำให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัด ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือทั้งเล่ม…Read More »