Tag: ลักษณะของการอ่าน

ทายนิสัยการใช้เงินจากการอ่านนิตยสาร

ลักษณะของการอ่านนิตยสารของคุณสะท้อนให้เห็นว่า คุณจัดการกับตัวเลือกที่หลากหลายอย่างไร กล่าวโดยเจาะจง คือ การแบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านนิตยสารของคุณ แสดงถึงวิธีการที่คุณใช้จัดสรรการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงิน อ่านทั้งเล่มจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย คุณเป็นคนประเภทที่รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณอยู่ที่ไหน และได้ถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ไม่ใช่เพราะคุณคำนึงถึงงบประมาณ galaxyslot.coหรือการวางแผนการเงินอะไรหรอก คุณแค่รู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน คุณเกลียดความคิดที่ว่าคุณหลงลืมอะไรบางอย่างไป คุณจัดทำบัญชีของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบ และรู้ว่าคุณมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของคุณเท่าไหร่ รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ ด้วย เปิดคอลัมน์ที่คุณสนใจ และอ่านเฉพาะคอลัมน์นั้น…Read More »