Tag: ม้ว่ามังงะสร้างชาติการอ่าน

ร่วมส่งเสริมการอ่าน

ม้ว่ามังงะ หรือการ์ตูน จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ญี่ปุ่น  สร้างชาติ  ไปสู่ความก้าวหน้าได้แต่การอ่านการ์ตูนและหนังสือบันเทิงต่าง ๆ หรือแม้แต่หนังสือในหมวดอื่น ๆ ของคนไทย อาจไม่ได้นำไปสู่ปลายทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ…แม้ว่าการ์ตูนจะเป็นหนังสือที่ผู้คนในกลุ่มผู้อ่านหนังสือนิยมอ่านมากที่สุด หากแต่คนอีกกว่าครึ่งประเทศก็ยังไม่สนใจการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็ตาม ขณะที่สาระซึ่งแฝงมาในหนังสือน่าสนุกอย่างการ์ตูน ผู้อ่านชาวไทยก็อาจเข้าไม่ถึงเพราะ  ความอ่อนแอในวัฒนธรรมการอ่าน ที่ทำให้ผู้อ่านไม่มีทักษะ ไม่สามารถตีความ  สาส์นแห่งความก้าวหน้า  ที่แฝงอยู่ในหนังสือเหล่านั้นได้…Read More »