Tag: นิยาย

แม่ผมเก็บขยะขาย

  ชื่อหนังสือ แม่ผมเก็บขยะขาย   รหัสหนังสือ ISBN 978-974-8466-3-92   หมวดหนังสือ วรรณกรรมเยาวชน   ชื่อผู้เขียน จางไห่เซิง และหลี่เหวย ผู้แปล : สุดารัตน์ ปริญญาวุฒิชัย    เนื้อเรื่องย่อของวรรณกรรมเรื่องแม่ผมเก็บขยะขาย…Read More »