Tag: ทักษะการอ่าน

การอ่านสำคัญอย่างไร

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเพื่อการศึกษาต่อไป ความสามารถในการอ่านได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ด้วย แต่บางคนอ่านได้ช้าและบางครั้งยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านด้วยด้วยถ้าคนที่มีความสามารถในการอ่านดีแล้วจะได้ประโยชน์จากการอ่านมากถ้ามีอ่านได้เร็วขึ้นก็จะมีเวลามากกว่าคนอื่นในการประกอบอาหารก่อนสอบหรือมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่าคน อ่านได้ช้ากว่า ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ไม่อ่านทีละคำ การอ่านหนังสือละครั้งอ่านหนังสือทุกครั้งจะจับใจความสำคัญของประโยคด้วยการใช้สายเดียวและได้ความหมายทันที 2 ไม่อ่าน การอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของคุณโดยใช้คำว่า “การอ่านหนังสือ” หรือ “การอ่าน” อ่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยการทำให้การมองเห็นเป็นเรื่องง่าย ่ต้องเสียเวลาพินิจพิเคราะห์ว่ามัน มีเสียงอะไรการแก้ไขให้ใช้นิ้วปิดปากในขณะอ่านตลอดเวลาจะทำให้อ่านได้ดีขึ้นและเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วจะพบว่าทำให้อ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 3. ไม่มีกังวล เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ…Read More »

ทักษะการอ่าน

เราคงชอบที่จะอ่านหนังสือสบายๆ อ่านแล้วเพลิดเพลิน แต่เวลาที่เราต้องอ่านบทความงานวิจัยหรือหนังสือที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ เราต้องฝืนทนอ่านมันให้จบ ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ มันมีวิธีที่จะทำให้เราอ่านหนังสือพวกนั้นได้ง่ายและเร็วขึ้น หนังสือ How to read a book จะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือนิยายเล่มหนา   การจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการอ่านหนังสือสักเล่ม เราต้องอ่านอย่างจริงจังตั้งใจและมีทักษะการอ่านเวลาอ่านนิยาย เวลาที่เราอ่านหนังสือที่เราชอบ บางทีเราจะหลุดเข้าไปในโลกของนิยาย ทำให้เราเพลินจนไม่รู้ตัว…Read More »