Tag: งานหนังสือ2561

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้เวลา “อ่าน…อีกครั้ง”

    เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า “งานใหญ่” สำหรับ คนรักหนังสือในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานระดับชาติ มีหนังสือมาออกร้านมากมาย จะมีเพียง 2 งานเท่านั้น    ได้แก่งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” และ งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ” ซึ่งมี สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)…Read More »