Tag: การอ่าน

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้เวลา “อ่าน…อีกครั้ง”

    เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า “งานใหญ่” สำหรับ คนรักหนังสือในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานระดับชาติ มีหนังสือมาออกร้านมากมาย จะมีเพียง 2 งานเท่านั้น    ได้แก่งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” และ งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ” ซึ่งมี สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)…Read More »

พัฒนา ทักษะการอ่าน

เราคงชอบที่จะอ่านหนังสือสบายๆ อ่านแล้วเพลิดเพลิน แต่เวลาที่เราต้องอ่านบทความงานวิจัยหรือหนังสือที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ เราต้องฝืนทนอ่านมันให้จบ ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ มันมีวิธีที่จะทำให้เราอ่านหนังสือพวกนั้นได้ง่ายและเร็วขึ้น หนังสือ How to read a book จะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือนิยายเล่มหนา    บันทึกการอ่าน ข้อคิดดีๆ เรียนรู้การฝึกทักษะการอ่าน รู้จักระดับของการอ่าน การอ่านขั้นพื้นฐาน…Read More »