Tag: การอ่านนิตยสาร

ทายนิสัยการใช้เงินจากการอ่านนิตยสาร

หากคุณเพิ่งได้นิตยสารมาใหม่สักเล่ม….คุณจะอ่านนิตยสารเล่มนั้นอย่างไร? ( เลือกคำตอบจากตัวเลือกด้านล่างเลยค่ะ) 1. อ่านทั้งเล่มจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 2.เปิดคอลัมน์ที่คุณสนใจ และอ่านเฉพาะคอลัมน์นั้น 3.พลิกไปเรื่อยๆ และอ่านเฉพาะหน้าที่คุณคิดว่าควรค่าแก่การอ่าน 4.ถ้ารูปเล่ม และการเรียงหน้าเหมือนเดิม คุณก็อ่านเหมือนกับทุกๆ ทีที่เคยอ่าน ความหมายของการอ่านนิตยสารนั้นสามารถทำนายการเงินได้อย่างไร ? ลักษณะของการอ่านนิตยสารของคุณสะท้อนให้เห็นว่า คุณจัดการกับตัวเลือกที่หลากหลายอย่างไร กล่าวโดยเจาะจง คือ การแบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านนิตยสารของคุณ…Read More »

ทายนิสัยการใช้เงินจากการอ่านนิตยสาร

ลักษณะของการอ่านนิตยสารของคุณสะท้อนให้เห็นว่า คุณจัดการกับตัวเลือกที่หลากหลายอย่างไร กล่าวโดยเจาะจง คือ การแบ่งและจัดสรรเวลาในการอ่านนิตยสารของคุณ แสดงถึงวิธีการที่คุณใช้จัดสรรการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงิน อ่านทั้งเล่มจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย คุณเป็นคนประเภทที่รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณอยู่ที่ไหน และได้ถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ไม่ใช่เพราะคุณคำนึงถึงงบประมาณ galaxyslot.coหรือการวางแผนการเงินอะไรหรอก คุณแค่รู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน คุณเกลียดความคิดที่ว่าคุณหลงลืมอะไรบางอย่างไป คุณจัดทำบัญชีของคุณไว้อย่างเป็นระเบียบ และรู้ว่าคุณมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของคุณเท่าไหร่ รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ ด้วย เปิดคอลัมน์ที่คุณสนใจ และอ่านเฉพาะคอลัมน์นั้น…Read More »