Category: เคล็ดลับ

การอ่านหนังสือ ควรมีเคล็ดลับในการอ่าน ถ้าอ่านไปเรื่อยๆ ก็คงจะจำไม่ได้อย่างที่ควร เราต้องมีเคล็ดลับที่จำได้แม่น อ่านอย่างถูกวิธี

โครงการ ‘๑ อ่านล้านตื่น’ ปลื้ม ‘หนังสือตรงใจ’ สร้างนักอ่านวัยเยาว์

   นางปรียาพันธ์ เสือดี หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” เปิดเผยว่า. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมและติดตามผลการทำงานชุมชนต้นแบบการอ่าน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทร์ จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี และชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีราจาก 5 ชุมชน…Read More »

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้เวลา “อ่าน…อีกครั้ง”

    เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า “งานใหญ่” สำหรับ คนรักหนังสือในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานระดับชาติ มีหนังสือมาออกร้านมากมาย จะมีเพียง 2 งานเท่านั้น    ได้แก่งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” และ งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ” ซึ่งมี สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)…Read More »