Category: ประโยชน์ของการอ่าน

การอ่านทำให้เรามีความรู้ พัฒนาตนเอง มีประโยชน์ต่อการดำรงค์ชีวิต

ร่วมส่งเสริมการอ่าน

ม้ว่ามังงะ หรือการ์ตูน จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ญี่ปุ่น  สร้างชาติ  ไปสู่ความก้าวหน้าได้แต่การอ่านการ์ตูนและหนังสือบันเทิงต่าง ๆ หรือแม้แต่หนังสือในหมวดอื่น ๆ ของคนไทย อาจไม่ได้นำไปสู่ปลายทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ…แม้ว่าการ์ตูนจะเป็นหนังสือที่ผู้คนในกลุ่มผู้อ่านหนังสือนิยมอ่านมากที่สุด หากแต่คนอีกกว่าครึ่งประเทศก็ยังไม่สนใจการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็ตาม ขณะที่สาระซึ่งแฝงมาในหนังสือน่าสนุกอย่างการ์ตูน ผู้อ่านชาวไทยก็อาจเข้าไม่ถึงเพราะ  ความอ่อนแอในวัฒนธรรมการอ่าน ที่ทำให้ผู้อ่านไม่มีทักษะ ไม่สามารถตีความ  สาส์นแห่งความก้าวหน้า  ที่แฝงอยู่ในหนังสือเหล่านั้นได้…Read More »

การอ่านสร้างปัญญา

มีข้อมูลมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า คนไทยเราอ่านหนังสือน้อยมาก เฉลี่ยแล้วตกปีหนึ่งคนละ 5 เล่มเท่านั้น ในจำนวน 5 เล่มที่ว่านี้ยังรวมหนังสือเรียนอีกด้วย ถ้าไม่นับหนังสือเรียนไม่รู้ว่าจะเหลือถึง 1 เล่มหรือเปล่า ยิ่งถ้าไม่นับหนังสือพิมพ์อาจจะแทบไม่เหลือเลย เพระคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการดูทีวี  sbobet-center.net เล่นเกมส์กันเสียมาก เมื่อเทียบกับคนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเขาอ่านหนังสือปีหนึ่ง 50 เล่ม มากกว่าคนไทย 10 เท่า…Read More »