Category: ประโยชน์ของการอ่าน

การอ่านทำให้เรามีความรู้ พัฒนาตนเอง มีประโยชน์ต่อการดำรงค์ชีวิต

รักการอ่านให้ไอเดีย และช่วยผ่อนคลาย

    อยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไว้บ้าง หลังเห็นคนใกล้ตัวถูกใครก็ไม่รู้นำชื่อไปใช้สวมรอยเป็นเจ้าของตัวจริง แล้วเที่ยวไป “ขอเป็นเพื่อน” กับคนโน้นคนนี้ ซึ่งพอฝ่ายที่ได้รับการติดต่อเห็นชื่อเจ้าของบัญชีว่าเป็นคนที่ตัวเองรู้จักจึงมักตอบรับเป็นเพื่อนเพราะนึกว่าเป็นเพื่อนของตัวจริงๆ    แต่พอ “คนที่สวมรอย” ไปคอมเมนต์ข้อความในลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นคนที่พวกเค้ารู้จัก ก็เริ่มสงสัยกันว่า “เจ้าคนที่สวมรอยนั้น” เป็นคนที่พวกเค้ารู้จักจริงหรือ? เนื่องจากการพูดจา, การเข้า ไปทักทายและการแสดงความเห็นช่างแตกต่างจากคนที่พวกเค้ารู้จักอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนตัวจริงจึงถึงบางอ้อและไล่ลบบัญชีผู้ใช้ชื่อสวมรอยกันใหญ่…Read More »

โครงการ ‘๑ อ่านล้านตื่น’ ปลื้ม ‘หนังสือตรงใจ’ สร้างนักอ่านวัยเยาว์

   นางปรียาพันธ์ เสือดี หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” เปิดเผยว่า. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมและติดตามผลการทำงานชุมชนต้นแบบการอ่าน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทร์ จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี และชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีราจาก 5 ชุมชน…Read More »