By | November 12, 2018

   นางปรียาพันธ์ เสือดี หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” เปิดเผยว่า. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมและติดตามผลการทำงานชุมชนต้นแบบการอ่าน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทร์ จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี และชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีราจาก 5 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรมหนังสือตรงใจ รับทุนสนับสนุนจัดซื้อหนังสือจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

   “กิจกรรมหนังสือตรงใจ” ริเริ่มขึ้นเพื่อให้สังคมเข้าใจถึงผลของบริจาคหนังสือที่ดีมีคุณภาพว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการอ่านของคนในพื้นที่นั้นๆ ได้ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น จึงได้คัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างเพื่อดำเนินการโครงการตามแนวคิดที่สามารถประเมินผลได้ อันจะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดลองการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่านให้รอบด้านที่สุด เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เด็กๆ ในสถานที่ห่างไกลและโรงเรียนที่ขาดโอกาสนั้นได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือที่ตรงใจ มอบโอกาสให้กับเด็กๆ ให้มีความพร้อมเรื่องห้องสมุดรวมถึงหนังสือต่างๆ

   ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการอ่านและการใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง นายสุนทร ประชารุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์ พร้อมคณะครูที่ดูแลห้องสมุด นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางพลับ พร้อมคุณครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับและ นายวินัย สุไลมาน ประธานชุมชน ต่างได้นำเสนอข้อสรุปที่มีแนวโน้มเหมือนกันคือ เด็กๆ ผู้ปกครองและคนในชุมชนหันมาสนใจการอ่านมากขึ้น เนื่องจากได้อ่านหนังสือที่ตรงใจส่งผลให้เด็กๆ มีความกระตือรือร้น สมัครใจที่จะเข้าห้องสมุด และรักการอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงการได้ใช้เวลาว่างกับผู้ปกครองเพื่อลดช่องว่างให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ให้กัน

   “เริ่มต้นอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ ล้วนแต่จะทำให้เราพัฒนาการอ่านและชอบในการอ่านได้เช่นกัน ถ้าเราปลูกฝังการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์และคอยส่งเสริมสนับสนุนให้การอ่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอย่างต่อเนื่อง ก็จะสร้างนักอ่านคุณภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต”

   ทั้งนี้พิเศษสุดสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ได้จัดทำของที่ระลึกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามธีมงาน “อ่าน…อีกครั้ง” ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อยืด สมุดโน้ต และที่คั่นหนังสือ (Magnet) โดยรายได้จะมอบให้กิจกรรม “หนังสือตรงใจ” ผู้ใหญ่ใจดีสามารถร่วมสนับสนุนของที่ระลึกราคาย่อมเยาว์แต่สร้างประโยชน์มหาศาล ได้ที่ บูธ ๑ อ่านล้านตื่น หน้าห้องเพลนารี ฮอลล์ (ติดกับบูธไปรษณีย์ไทย) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์