By | May 14, 2018

สิ่งสำคัญในการทบทวนหนังสือให้ได้ผลดีนั้นต้องเริ่มจากการรู้จักใช้วิธีที่ชาญฉลาดในการทบทวนหนังสือก่อนเป็นอันดับแรก และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบก็ไม่ควรจะเป็นอะไรที่ตัวคุณต้องอดนอนในคืนก่อนวันสอบทั้งคืน เพราะการอ่านหนังสือทบทวนที่จะได้ผลดีนั้นต้องอาศัยการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้คุณทบทวนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การรู้จักใช้เทคนิคบางอย่างในการทบทวนหนังสือรวมไปถึงเทคนิคที่ตัวเองชอบหรือถนัดด้วย และจำไว้ว่า การเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของตัวคุณเอง และสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณด้วย

มีสมาธิจดจ่ออย่างเต็มที่. เวลาอยู่ในห้องเรียน คุณควรทำตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้ และไม่มองว่านั่นเป็นเวลาที่จะแสดงความทึ่มของตัวเองออกมา ฉะนั้น ให้คุณเลือกนั่งแถวหน้า หากวิชานั้นไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องนั่งตรงไหน และให้หลีกเลี่ยงเพื่อนร่วมชั้นที่ชอบเล่นแหย่กับคนอื่นๆ ที่อยู่ในห้องตลอดเวลา ทัศนคติแบบนี้จะเข้ามามีผลต่อช่วงเวลาเรียนรู้ของคุณได้

เปลี่ยนหัวข้อบ้าง. การจดจ่ออยู่กับวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดช่วงเวลาของการอ่านหนังสือ อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่ามีประสิทธิภาพก็ได้ แต่ถ้าหากคุณสามารถทำแบบนั้นได้โดยไม่มีปัญหา เราก็ยินดีด้วย แต่ถ้าคุณมีปัญหา ให้คุณลองเปลี่ยนวิชาที่อ่านไปเป็นวิชาอื่นๆ บ้าง วิธีนี้จะช่วยสร้างสมาธิของคุณขึ้นมาใหม่ได้ เพราะคุณได้เปลี่ยนไปโฟกัสกับวิชาใหม่นั่นเอง

อยู่กับปัจจุบัน. นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งกวนใจมากมายแบบนี้ แต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน ให้คุณพูดกับตัวเองว่า “จงอยู่กับปัจจุบัน” จากนั้นก็กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังทบทวนอยู่ จริงอยู่ที่สิ่งนี้อาจจะดูเหมือนเป็นลูกเล่นอะไรบางอย่าง แต่การคอยเตือนตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ก็น่าจะช่วยคุณได้ แต่จำไว้ด้วยว่า วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับทุกคน