By | July 10, 2017
นวนิยาย หรือที่คนทั่วไปเรียนจนคุ้นปากว่า นิยาย เป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณ์ ถูกแต่งด้วยภาษา จินตนาการแล้วถูกถ่ายทอดในรูปแบบของร้อยแก้ว บางเรื่องถูกแปลมากจากภาษาอื่น เป็นเหตุการณ์จริง หรืออิงความเป็นจริง ชวนน่าติดตามด้วยทสนทนา และบรรยายเหตุการณ์จนเกิดมโนภาพให้ผู้อ่าน นอกจากความเพลิดเพลินในแบบของหนังสือนวนิยายแล้ว ในบางเล่มถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ส่งต่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของนวนิยายในลำดับต่อไป
“นวนิยาย ตัวหนังสือ ที่ถักถอร้อยเรียงเรื่องราว เป็นมากกว่าตัวหนังสือ และให้มากกว่าความบันเทิง”
1.ฝึกสมาธิ :
 การอ่านหนังสือทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องราว ถือว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดสมาธิได้อย่างแน่นอน
2.ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง : ทุกตัวอักษรต้องผ่านสายตา ฉะนั้นแล้วการอ่านนวนิยาย เป็นการฝึกการอ่านภาษาไทย สังเกตตัวสะกดที่ถูกต้อง รับรองได้ว่าวรรณยุกต์ทุกตัวสะกด ถูกต้องครบถ้วนอย่างแน่นอน
3.สร้างจินตนาการ : เสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ ของสังคม แนวอิงประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัย เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละสังคม แต่ละช่วงเวลา เปิดโลกทัศน์ และมุมมองใหม่ให้กับให้กับตัวคุณเอง
4.สัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัด : เรื่องราวทั้งในและนอกประเทศ บางครั้งเราอาจไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสสถานที่นั้นได้จริง นวนิยายจะพาเราไปสัมผัสกับสถานที่เหล่านั้น ด้วยการลงทุนแบบประหยัดมากที่สุด แต่กลิ่นอายบรรยากาศถูกบันทึกในความทรงจำอย่างครบถ้วน
5.มองโลกในแง่ดี คนคิดบวกเสมอ : 
การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านตัวหนังสือจะทำให้เราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น ส่งผลต่อระบบความคิด และมุมมองในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งทุกอย่างถูกแรงขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม เทคโนโลยี แทรกซึมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องราวของนวนิยาย ถูกเคลื่อนที่ให้เข้าสู่โลกดิจิตอล มีผลการสำรวจว่า เด็กอายุ 6-24ปี นิยมอ่านหนังสือในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น หลายเว็บไซต์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่กระดาษสีขาว ให้นักเขียนมือใหม่ได้แต่งแต้มสีสันในนิยายของตัวเอง ถือว่าเป็นเวทีของนักเขียนหน้าใหม่ ได้มาประลองวิชาได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ผู้บริโภคอย่างเราเลือกอ่านได้หลากหลายแนว แต่ไม่ว่าความสะดวกของผู้อ่านจะเป็นไปในลักษณะของหนังสือ หรือว่าเทคโนโลยีอื่น เรื่องราวของนวนิยาย ก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาได้เช่นเดียวกัน แล้ว