By | August 18, 2018

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเพื่อการศึกษาต่อไป ความสามารถในการอ่านได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ด้วย แต่บางคนอ่านได้ช้าและบางครั้งยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านด้วยด้วยถ้าคนที่มีความสามารถในการอ่านดีแล้วจะได้ประโยชน์จากการอ่านมากถ้ามีอ่านได้เร็วขึ้นก็จะมีเวลามากกว่าคนอื่นในการประกอบอาหารก่อนสอบหรือมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่าคน อ่านได้ช้ากว่า

ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ไม่อ่านทีละคำ

การอ่านหนังสือละครั้งอ่านหนังสือทุกครั้งจะจับใจความสำคัญของประโยคด้วยการใช้สายเดียวและได้ความหมายทันที
2 ไม่อ่าน

การอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของคุณโดยใช้คำว่า “การอ่านหนังสือ” หรือ “การอ่าน” อ่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยการทำให้การมองเห็นเป็นเรื่องง่าย ่ต้องเสียเวลาพินิจพิเคราะห์ว่ามัน มีเสียงอะไรการแก้ไขให้ใช้นิ้วปิดปากในขณะอ่านตลอดเวลาจะทำให้อ่านได้ดีขึ้นและเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วจะพบว่าทำให้อ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ไม่มีกังวล เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ

การหยุดนิ่งและคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์ ใช้
ไม่ได้ในการอ่านทุกประเภท

อ่านหัวข้อถัดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารว่างที่จำเป็นต้องใช้ จะอ่านด้วยจึงจะได้ประโยชน์ที่
5. ไม่ใช้ชี้ปัญหาตามไปในขณะที่อ่าน

จะทำให้การอ่านช้าลงเพราะบรรทัดจะเร็วกว่าการใช้นิ้วชี้เนื่องจากสายตาที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้ในหนังสืออ่าน
6. ไม่อ่าน ซ้ำไปซ้ำมา

การอ่านเนื้อเรื่องที่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้อ่าน https://snbbet.com ทั้งหน้าเพื่อหาแนวคิดใหม่จงพยายาม อ่านครั้งเดียวอย่างตั้งใจความคิดทั้งหลายจะค่อย ๆ มาเองไม่ต้องกังวลว่าตนเองอ่านไม่รู้เรื่อง
7. มีสมาธิ นการอ่าน

การปล่อยให้ความตั้งใจและความคงที่ของอารมณ์ลื่นไหลไปกับความคิดที่จะแทรกซึมเข้าสู่ภาวะที่เป็นไปได้ขณะที่กำลังศึกษาความสามารถโดยการฝึกจิตให้ความเข้มแข็งความสนใจ อยู่ที่หนังสือเพียงอย่างเดียว