By | March 31, 2018


ครูคงกดดัน…โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองซูโจวของจีน มีนักเรียนกว่า 144 คน มีพ่อแม่เป็นด็อกเตอร์

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซูของจีน มีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่มีผู้ปกครองของนักเรียนเรียนจบปริญญาเอกมากถึง 144 คน โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนประถมหานหลิน เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับสูงของประเทศ เพียงแห่งเดียวของเขตนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการศึกษาทะเลสาบตู๋ซู่

โดยผู้ปกครองของโรงเรียนนี้เป็นบุคลากรในโครงการการสรรหาผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก (Recruitment Program of Global Experts) ของจีนมากถึง 123 คน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงสร้างห้องพิเศษสำหรับผู้ปกครองระดับปริญญาเอกเพื่อใช้สำหรับเชิญผู้ปกครองให้มาพูดคุยกับเด็กๆ นักเรียนที่นี่โดยเฉพาะ