By | May 7, 2018

พระ​คัมภีร์​กล่าว​ว่า​พระเจ้า​มี​พระ​ทัย​ประสงค์​ให้​คน​ทุก​ชนิด “บรรลุ​ความ​รู้​ถ่องแท้​เรื่อง​ความ​จริง.” (1 ติโม. 2:4, ล.ม.) สอดคล้อง​กับ​เรื่อง​นี้ เมื่อ​เรา​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​ผู้​อื่น​ฟัง ความ​ปรารถนา​ของ​เรา​ที่​จะ​ถ่ายทอด​ความ​รู้​ถ่องแท้​ควร​มี​ผล​ต่อ​วิธี​ที่​เรา​อ่าน.

เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​ทั้ง​เยาวชน​และ​คน​สูง​อายุ​จะ​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​อ่าน​ออก​เสียง​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​สรรพหนังสือ​ที่​อธิบาย​พระ​คัมภีร์. ฐานะ​เป็น​พยาน​ของ​พระ​ยะโฮวา เรา​มี​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ที่​จะ​แบ่ง​ปัน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​และ​วิถี​ทาง​ของ​พระองค์​แก่​คน​อื่น ๆ. การ​ทำ​เช่น​นั้น​มัก​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​อ่าน​ให้​คน​หนึ่ง​หรือ​คน​กลุ่ม​เล็ก ๆ ฟัง. เรา​ยัง​อ่าน​แบบ​นั้น​กับ​ครอบครัว​ด้วย. ใน​โรง​เรียน​การ​รับใช้​ตาม​ระบอบ​ของ​พระเจ้า ถือ​ได้​ว่า​เป็น​โอกาส​เหมาะ​ที่​พี่​น้อง​ชาย​และ​หญิง หนุ่ม​สาว​และ​สูง​อายุ จะ​ได้​รับ​คำ​แนะ​นำ​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​การ​อ่าน​ออก​เสียง​ของ​ตน​ให้​ดี​ขึ้น.

การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ต่อ​หน้า​ผู้​ฟัง ไม่​ว่า​ต่อ​บุคคล​หรือ​ประชาคม​ควร​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​ที่​ต้อง​เอา​จริง​เอา​จัง. คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า. นอก​จาก​นั้น “พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลัง . . . ทั้ง​สามารถ​สังเกต​เข้าใจ​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง​หมาย​แห่ง​หัวใจ.” (เฮ็บ. 4:12, ล.ม.) พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​บรรจุ​ความ​รู้​อัน​ล้ำ​ค่า​ซึ่ง​หา​ไม่​ได้​จาก​แหล่ง​อื่น​ใด. พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​สามารถ​ช่วย​ผู้​คน​ให้​รู้​จัก​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว​และ​ปลูกฝัง​สัมพันธภาพ​ที่​ดี​กับ​พระองค์ รวม​ทั้ง​ช่วย​รับมือ​กับ​ปัญหา​ต่าง ๆ ใน​ชีวิต​อย่าง​ประสบ​ผล​สำเร็จ. พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ยัง​อธิบาย​วิธี​ที่​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​โลก​ใหม่​ของ​พระองค์​อีก​ด้วย. ดัง​นั้น เรา​ควร​มี​เป้าหมาย​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​ดี​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​ทำ​ได้.—เพลง. 119:140; ยิระ. 26:2.

วิธี​อ่าน​อย่าง​ถูก​ต้อง. การ​อ่าน​อย่าง​บังเกิด​ผล​นั้น​มี​หลาย​แง่​มุม แต่​ขั้น​แรก​คือ​การ​พัฒนาการ​อ่าน​ให้​ถูก​ต้อง​แม่นยำ. นั่น​หมาย​ถึง​การ​พยายาม​อ่าน​ให้​ถูก​ต้อง​ตาม​ข้อ​ความ​ที่​พิมพ์​ไว้. จง​ระมัดระวัง​ที่​จะ​ไม่​อ่าน​ข้าม​บาง​คำ, หรือ​ออก​เสียง​ไม่​ครบ​พยางค์, หรือ​อ่าน​ผิด​เนื่อง​จาก​มี​คำ​อื่น​ที่​คล้าย ๆ กัน.

เพื่อ​จะ​อ่าน​อย่าง​ถูก​ต้อง คุณ​ต้อง​เข้าใจ​ข้อ​ความ​แวด​ล้อม. ดัง​นั้น จำเป็น​ต้อง​มี​การ​เตรียม​ตัว​อย่าง​ดี. ใน​ที่​สุด เมื่อ​คุณ​พัฒนา​ความ​สามารถ​ใน​การ​มอง​เลย​ไป​ล่วง​หน้า​จาก​คำ​ที่​อ่าน​อยู่​และ​คำนึง​ถึง​การ​ลื่น​ไหล​ของ​ความ​คิด คุณ​ก็​จะ​อ่าน​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​มาก​ขึ้น.

เครื่องหมาย​วรรค​ตอน​และ​สระ​รวม​ทั้ง​วรรณยุกต์​เป็น​ส่วน​สำคัญ​ของ​ภาษา​เขียน. เครื่องหมาย​วรรค​ตอน​บอก​ให้​รู้​ว่า​จะ​หยุด​ตรง​ไหน, หยุด​นาน​เท่า​ไร, และ​บาง​ที​อาจ​ต้อง​เปลี่ยน​ระดับ​เสียง. ใน​บาง​ภาษา การ​ไม่​เปลี่ยน​ระดับ​เสียง​ตาม​เครื่องหมาย​วรรค​ตอน อาจ​จะ​เปลี่ยน​ประโยค​คำ​ถาม​ไป​เป็น​ประโยค​บอก​เล่า หรือ​อาจ​เปลี่ยน​ความ​หมาย​ไป​ทั้ง​หมด​ก็​ได้. แน่นอน บาง​ครั้ง​เครื่องหมาย​วรรค​ตอน​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ไวยากรณ์​เป็น​ส่วน​ใหญ่. ใน​หลาย​ภาษา จะ​ไม่​สามารถ​อ่าน​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​หาก​ไม่​เอา​ใจ​ใส่​จริง ๆ ต่อ​สระ​หรือ​วรรณยุกต์ ทั้ง​ที่​มี​การ​เขียน​กำกับ​ไว้​และ​ที่​ต้อง​เข้าใจ​เอา​เอง​จาก​ข้อ​ความ​แวด​ล้อม. เครื่องหมาย​ดัง​กล่าว​จะ​ส่ง​ผล​ต่อ​การ​ออก​เสียง​ตัว​อักษร​ต่าง ๆ เมื่อ​อยู่​รวม​กับ​อักษร​ตัว​อื่น ๆ. จง​ทำ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​คุณ​คุ้น​เคย​กับ​วิธี​ใช้​เครื่องหมาย​วรรค​ตอน​และ​สระ​หรือ​วรรณยุกต์​ใน​ภาษา​ของ​คุณ. สิ่ง​นี้​เป็น​ปัจจัย​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง​ของ​การ​อ่าน​อย่าง​มี​ความ​หมาย. จง​จำ​ไว้​ว่า​คุณ​ควร​มี​เป้าหมาย​จะ​ถ่ายทอด​ความ​คิด ไม่​ใช่​เพียง​แต่​อ่าน​คำ​ต่าง ๆ ที่​เขียน​ไว้.