By | May 26, 2018

มีประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งซึ่งมีข่าวที่ค่อนข้างแทงใจปัญญาชนไทย คือการศึกษาไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน จนมีการพูดซ้ำเติมว่า ที่ได้อันดับ 8 เนื่องจากยังสำรวจอีกสองประเทศไม่เสร็จ

ต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยที่ผ่านมามีปัญหาอยู่สองประเด็นหลักhttps://snbbet.com ประเด็นแรกคือค่านิยมในการเน้นรูปแบบมากกว่าเนื้อหา จึงมีปรากฏการณ์ปริญญาพาณิชย์ ที่มีการซื้อขายในปริญญาเอกหรือรับจ้างทำปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เกี่ยวกับว่ามีความรู้จริงหรือไม่

ประเด็นที่สองคือการเน้นการสอนมากกว่าการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วว่า คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเฉลี่ยทั้งปีเพียงแค่เป็นจำนวนนาทีเท่านั้น จุดนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่สำคัญประเด็นหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการศึกษา เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องการอ่านซึ่งนับว่ามาถูกทางเชิงคุณภาพ เพียงยังขาดแต่เชิงปริมาณที่การรณรงค์ยังไม่เข้มข้นและไม่ขยายขนาดให้ครอบคลุมทุกส่วนของประเทศอย่างจริงจัง

อานิสงส์ของการอ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเองนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมาทุกยุคทุกสมัย ลองดูตัวอย่างบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ที่สร้างความสำเร็จจนโลกจดจำไม่รู้ลืมจากผลการอ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเองของบุคคลเหล่านั้น

แน่นอนว่าบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะเด่นประจำตัวเป็นพื้นอยู่แล้ว แต่ลักษณะเด่นเหล่านั้นไม่อาจเปล่งพลังและศักยภาพอย่างที่เป็นได้ หากไม่มีความรับรู้จากการอ่านและการศึกษาด้วยตนเอง และนำความเก่งเฉพาะตัวไปต่อยอดความรู้นั้น คนเก่งจำนวนมากที่ไม่มีลักษณะชอบศึกษาค้นคว้า หรือไม่มีโอกาสได้รับการหล่อหลอมให้ชอบศึกษาค้นคว้า จึงกลายเป็นเพชรประดับดินทรายและโคลนตม ซึ่งน่าจะมีไม่น้อยในเมืองไทย

เมื่อคนในสังคมปรับพฤติกรรมเป็นนักอ่านแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่จะให้อ่านของหนังสือและสื่อมาตรฐาน ต้องเป็นข้อมูลความรู้ที่ตรงและจริง และครอบคลุมทุกเนื้อหาในทุกพื้นที่ ไม่ให้มีพื้นที่สีดำของข้อมูล ไม่มีวาระซ่อนเร้น โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมือง รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการหาคำตอบ เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนสังคมอย่างมีเหตุผล สอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริง